Blogi

RS-järjestelmä tuo turvaa ostajalle

RS-järjestelmä

Olas rakentaa pääkaupunkiseudun keskeisille paikoille pientalokoteja RS-järjestelmän mukaisesti. RS-järjestelmä on tehty turvaksi niille, jotka ostavat asunnon jo rakentamisvaiheessa. Monelle asunnonostajalle RS-järjestelmä ja siihen liittyvät termit eivät ole tuttuja, joten avaamme tässä tärkeimpiä.

1. Mistä RS-lyhenne tulee?

RS tulee sanoista rahalaitosten neuvottelukunnan suosittelema.

2. Mikä on asunto-osakeyhtiö?

Kaikki RS-järjestelmän mukaiset kodit kuuluvat asunto-osakeyhtiöihin eli taloyhtiöihin. Asunto-osakeyhtiö omistaa rakennukset asuntoineen. Kun ostat asunnon Olakselta, ostat tietyt asunto-osakeyhtiön osakkeet, joilla hallitset omaa huoneistoasi. Asunto-osakeyhtiössä ylin päätösvalta on vuosittain järjestettävällä osakkeenomistajien yhtiökokouksella, joka nimittää yhtiölle hallituksen huolehtimaan yhtiön yleisestä hallinnosta, kiinteistön (eli tontin) ja rakennusten kunnossapidosta, kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä.

3. Miten kunnossapitovastuu jakautuu taloyhtiön ja osakkaan välillä?

Isännöintiliiton mukaan taloyhtiön kunnossapitovastuuseen kuuluu mm. pitää asuntojen rakenteet ja eristeet kunnossa, vastata lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu., vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- sekä muiden vastaavien perusjärjestelmien kunnossapidosta pois lukien asunnoissa olevat altaat. Lisäksi yhtiö vastaa rakennuksen ulkopinnasta. Osakkaan vastuulla on pitää huolta asuntonsa sisäosista, esimerkiksi sisätilojen laitteista, varusteista pintamateriaaleista, kaapistoista ja kalusteista. Lue tarkemmin: https://www.isannointiliitto.fi/mita-on-isannointi/asuminen-taloyhtiossa/taloyhtion-kunnossapitovastuu/

4. Mitä RS-järjestelmä tarkoittaa?

RS-järjestelmä on kehitetty turvaksi niille, jotka tekevät kaupan asunnosta jo rakentamisvaiheessa, sillä myytäville kohteille on ostajien ja asunto-osakeyhtiön hyväksi asetettu asuntokauppalain vaatimat turvajärjestelmät. Käytännössä perustajaosakas eli meidän tapauksessamme Olas Group hankkii riittävät vakuutukset konkurssin ja rakennusvirheiden varalta. Näin varmistetaan, että kohde rakennetaan suunnitelmien mukaan.

5. Kuinka suuret ovat RS-järjestelmän mukaiset vakuudet?

Asuntokauppalain mukaan kauppahinnan ollessa vähemmän kuin 70% velattomasta hinnasta, kuten Olaksen myymissä asunnoissa tyypillisesti on, vakuudet lasketaan 70%:sta myytyjen asuntojen velattomista hinnoista. Tämä voi kuulostaa monimutkaiselta, mutta käytännössä asia menee näin:

  • Rakentamisvaiheen vakuus on 7 % myytyjen osakkeiden velattomasta hinnasta ja se on voimassa vähintään kolme kuukautta hyväksytyn käyttöönottotarkastuksen jälkeen. Rakentamisvaiheen vakuus vapautetaan rakennusten valmistumisen jälkeen yhtiön hallituksen ja ostajien kirjallisilla suostumuksilla, kun kohde on rakennettu valmiiksi suunnitelmien mukaisesti.
  • Rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus on 1,4 % velattomasta hinnasta ja se on voimassa vähintään 15 kuukautta hyväksytyn käyttöönottotarkastuksen jälkeen. Käytännössä tämä vakuus vapautetaan, kun mahdolliset vuositarkastuksessa havaitut virheet on korjattu.

Näiden lisäksi perustajaurakoitsijan eli Olas Groupin ottama suorituskyvyttömyysvakuutus on 25% urakkahinnasta ja on voimassa 10 vuoden ajan. Vakuutus on siltä varalta, että asunnoissa ilmenee piileviä vikoja vasta vuosien jälkeen, mutta vastuutaho eli Olas Group on suorituskyvytön.

6. Miten kauppahinta maksetaan rakentamisvaiheen aikana?

Perustajaosakas eli Olas Group avaa kauppahintojen maksutilin, johon kauppahinnat maksetaan ennalta sovitun maksuerätaulukon mukaisesti kohteen valmiusasteen kasvaessa. Kuitenkin viimeiset 1,4 %:ia velattomasta hinnasta talletetaan sulkutilille myyjän nimiin ja vapautetaan normaalisti kuukauden kuluttua asunnon luovutuksesta, ellei asunnon ostaja sitä vastusta.

7. Mitä tarkoittaa yhtiölaina?

Asunnon velaton kauppahinta muodostuu kauppahinnasta ja velkaosuudesta. Kauppahinta on tyypillisesti 30-40% asunnon velattomasta hinnasta ja loput katetaan RS-pankista asunto-osakeyhtiölle otetulla yhtiölainalla. Osakas voi joko lyhentää velkaosuuttaan kuukausittain rahoitusvastikkeena tai vaihtoehtoisesti maksaa velkaosuuden kokonaan pois esimerkiksi asunnon valmistuttua. Kauppahinta, velkaosuus ja velaton kauppahinta käyvät aina ilmi kohteen hinnastosta.

8. Mitä tarkoittaa valinnainen vuokratontti?

Osa Olaksen myymistä asunnoista myydään suoraan omatonttisina, jolloin asunto-osakeyhtiö omistaa tontin. Merkittävä osa asunnoista on myynnissä ns. valinnaisella vuokratontilla. Tällöin asunto-osakeyhtiö maksaa tontista vuokraa tontin omistavalle taholle ja kerää osakkailta tontinvuokravastiketta, mutta osakkaalla on myös mahdollisuus lunastaa tonttiosuus itselleen, jolloin tontinvuokravastikkeiden maksuvelvoite loppuu. Valinnainen vuokratontti siis mahdollistaa erilaiset ratkaisut sen mukaan, kuinka paljon asunnonostaja on alkuvaiheessa valmis kotiinsa sijoittamaan.

9. Voiko asunnon hinta muuttua rakentamisen aikana?

Ostaja saa suunnitelmien mukaisen asunnon yhdellä sopimuksella ja yhdellä, muuttumattomalla hinnalla. Halutessaan ostaja voi muuttaa esimerkiksi pintamateriaaleja ja kiintokalustusta Olaksen tarjoaman laajan valikoiman mukaisesti, jolloin osa valinnoista voi olla lisähintaisia.

Mitä tulee tontin hintaan, omatonttisissa kohteissa se ei muutu. Jos taas asunto on valinnaisella vuokratontilla ja ostaja haluaa lunastaa tonttiosuutensa itselleen, tonttiosuuden lopullinen lunastushinta määräytyy lunastushetkellä elinkustannusindeksin mukaisesti. Voit kysyä tästä lisää kiinteistövälittäjältä tai Olakselta.

 

RS-järjestelmä tuo siis reilusti turvaa asunnonostajalle ja mahdollistaa sen, että saat uuden kodin pitävällä budjetilla. Vastaamme mielellämme kysymyksiin, jos sellaisia syntyi!

Tutustu ennakkomarkkinoinnissa ja myynnissä oleviin asuntoihimme tästä.

 

markus1
Markus Alitalo toimitusjohtaja Olas Group Oy

Jaa artikkeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Lisää blogista: