Tietosuojalauseke

Tietosuojalausekkeen alkuperäinen kieli: Suomi.

Olas Group Oy:lle on tärkeää, että voit käyttää palveluitamme turvallisin mielin – luottaen siihen, että
suojaamme yksityisyyttäsi.

Palveluidemme tarkempi sisältö on saatavissa yrityksemme verkkosivuilta taikka suoraan henkilökunnaltamme.
Palveluidemme kannalta tallennamme sinusta tietyissä tilanteissa henkilötietoja. Tällainen tilanne voi olla
esimerkiksi lähettämäsi yhteydenottopyyntö tai esitteen lataaminen. Tässä tietosuojalausekkeessa
kerromme tarkemmin, miten käsittelemme henkilötietojasi.

 • Saat halutessasi seuraavia tietoja:
 • Millaisia tietoja käsittelemme?
 • Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperusta?
 • Kuinka kauan säilytämme tietoja?
 • Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?
 • Mihin tietoja siirretään?
 • Mihin tietoja luovutetaan?
 • Miten tiedot suojataan?
 • Voidaanko tähän tietosuojalausekkeeseen tehdä muutoksia?
 • Mihin rekisteröity voi ottaa yhteyttä?
 
1. MILLAISIA TIETOJA KÄSITTELEMME

Keräämme tyypillisesti seuraavia tietoja:

 • Asiakastiedot (kuluttaja): Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot, viestit,
  palautteet ja yhteydenotot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.
 • Asiakastiedot (yritys): Yritys, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero,
  osoitetiedot, viestit, palautteet ja yhteydenotot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Saamme tietojasi suoraan sinulta lomakkeen tai muun yhteydenoton kautta.

 
2. MIHIN TARKOITUKSIIN TIETOJA KÄYTÄMME JA MIKÄ ON KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE?

Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:

 • Palveluiden toteuttaminen: Käsittelemme antamiasi tietoja täyttääksemme sopimuksen
  palvelusta, jonka olet tilannut. Emme voi mahdollistaa toimeksiannon tekemistä, laskuttaa palveluitamme taikka pitää sinuun yhteyttä ilman henkilötietojen käsittelyä. Pyrimme tietoja kerätessämme informoimaan, mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen täyttämiseksi ja mitkä
  voit antaa halutessasi. Tällöin käsittely perustuu sopimuksen täyttämiseen.
 • Markkinointi: Voimme käsitellä tietojasi suostumuksesi perusteella lähettääksemme sinulle suoramarkkinointiviestejä sähköisiä kanavia käyttäen. Oikeutetun etumme perusteella
  käytämme tietoja puhelimitse tai postitse tapahtuvaan taikka työtehtävien perusteella
  kohdistettuun markkinointiin.
 • Lakisääteinen velvoite: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin  henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.
 
3. KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME TIETOJA?

Säilytämme tietoja pääsääntöisesti 10 vuotta viimeisimmän toimeksiannon tai käyntisi jälkeen.
Säilytysaika perustuu asuntokauppalain 2. luvun 19. pykälään.

Tämän ajan jälkeen karsimme tietoja ja käsittelemme tietoja markkinointitarkoituksiin niin kauan kuin
et ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestejä. Mikäli kieltäydyt markkinoinnista, eikä
muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa
kiellon noudattamisen.

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla
tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Voit myös itse vaikuttaa tietojen
säilytysaikaan alla kuvattujen valintojen kautta, esimerkiksi pyytää tietojesi poistamista.

Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.

4. MILLAISIA VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA REKISTERÖIDYLLÄ ON?

Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla voit vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn:

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Pyynnöstäsi oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.
 • Tietojen siirtäminen: Voit halutessasi saada siirretyksi antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä sinua palvelleeseen henkilöön tai asiakaspalveluumme.
 • Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen
  paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä sinua palvelleeseen henkilöön tai asiakaspalveluumme taikka muilla erikseen tarjotuin keinoin.
 • Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot, että tietojasi on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi.
 
5. MIHIN TIETOJA SIIRRETÄÄN?

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Jotkin kumppaneistamme saattavat sijaita EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 
6. MIHIN TIETOJA LUOVUTETAAN
 • Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Suostumus: Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi.
 • Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme
  liiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
 • Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 
7. MITEN TIEDOT SUOJATAAN?

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, rajatut käyttöoikeudet, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

 
8. VOIDAANKO TÄHÄN TIETOSUOJALAUSEKKEESEEN TEHDÄ MUUTOKSIA?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tietosuojalauseke on viimeksi päivitetty 5.7.2021.

 
9. MIHIN VOIT OTTAA YHTEYTTÄ?

Kaikissa tätä asiakirjaa koskevissa asioissa voit olla yhteydessä sinua palvelleeseen henkilöön tai asiakaspalveluumme. Tarkemmat yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme.

TIETOA EVÄSTEISTÄ

Jotta tämä sivusto toimisi mahdollisimman hyvin, se tallentaa ajoittain laitteellesi pieniä datatiedostoja, joita kutsutaan evästeiksi (cookies). Tämä on yleinen käytäntö useimmissa isoissa verkkosivustoissa.

MITÄ OVAT EVÄSTEET?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun käyt sivustolla. Evästeet tallentavat tietoa laitteesi käytöstä ja käyttötavoista, muun muassa käyttäjätunnuksesi, valitsemasi kielen, fonttikoon ja erilaiset näyttöasetukset. Näin tallentuneet tiedot tarvitsee antaa vain kerran eikä aina erikseen sivustolla käydessäsi tai sivuja selaillessasi.

MITEN EVÄSTEITÄ KÄYTETÄÄN?

Verkkosivustollamme evästeitä käyttävät seuraavat palvelut:

Näiden evästeiden hyväksyminen ei ole sivuston toiminnan kannalta ehdottoman välttämätöntä, mutta ne helpottavat sivujen selaamista. Voit poistaa tai torjua evästeet, mutta tällöin jotkin sivuston toiminnot eivät mahdollisesti toimi tarkoitetulla tavalla.

Evästeitä ei käytetä henkilöllisyyden tunnistamiseen, ja sivuston käyttöä kuvaavat tiedot ovat täysin sivuston verkkovastaavan hallinnassa. Evästeitä käytetään ainoastaan edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

KUINKA VOIN HALLITA EVÄSTEITÄ

Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Ohjeita löytyy osoitteesta aboutcookies.org. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet, ja useimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne kokonaan. Muista kuitenkin, että jos torjut evästeet, joudut määrittämään tietyt asetukset aina uudestaan sivustolle palatessasi. Saattaa myös olla, että et voi käyttää joitakin sivustolla olevia palveluja ja toimintoja.

OHJEITA EVÄSTEIDEN HALLINTAAN JA POISTAMISEEN ERI SELAIMISSA